wie

ROB BARTELS

Het Blauwe Punt is de naam waaronder ik vanaf 2020 mijn werk in het onderwijs voortzet. De ervaring en kennis die ik in jaren heb opgebouwd in het basisonderwijs, aan de pabo, bij het lectoraat Pedagogisch Handelen, en op vele andere plaatsen in het onderwijs, wil ik graag inzetten om een bijdrage aan het onderwijs te leveren.

De ervaring heeft me geleerd dat wat we ook doen in het onderwijs, welk thema we aanpakken, op welke plaats dan ook:
We hebben elkaar nodig, we zijn van elkaar afhankelijk. Een goed gesprek voer je niet in je eentje. Op dezelfde manier maakt een goede leraar alleen nog geen goed onderwijs, daar zorgen ook de kinderen voor. Met elkaar ben je verantwoordelijk. Een verandering inzetten in school kan alleen als alle betrokkenen een bijdrage willen leveren naar eigen vermogen. Dat gaat het beste als je samenwerkt vanuit waar je sterk in bent, vanuit dat wat je goed kunt.
We denken en we doen. Goed nadenken – met elkaar – moet altijd direct gekoppeld zijn aan doen. Stippen aan de horizon zijn funest, je komt er nooit, vooral als je er erg lang over doet om het te bedenken. Bij elk denken past de vraag: wat doen we al en wat gaan we morgen doen? Het handelen is altijd een belangrijke bron voor het denken. In goed onderwijs zijn denken en doen in een voortdurende wisselwerking met elkaar.
We zijn creatief en kritisch. Kritische analyse, onderzoek, geeft ons veel kennis en inzicht, maar wat zouden we met al die inzichten moeten zonder een goed ontwikkeld associatief vermogen, zonder verbeeldingskracht. Als we les geven, als we filosoferen, als we innoveren, we moeten er altijd voor zorgen het creatieve en het analytische goed met elkaar te laten samenwerken.

Kort CV
Tot 2010 heb ik in het jenaplan basisonderwijs gewerkt. Vanaf 2001 was ik verbonden aan de pabo in Alkmaar als docent pedagogiek en filosofie. Voor het lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen (vanaf 2004) heb ik onderzoek gedaan en projecten ontwikkeld voor filosoferen met kinderen, over (democratische) burgerschapsvorming, Bildung en ecosofie. Vanaf 2002 ben ik in verschillende rollen betrokken bij het Centrum Kinderfilosofie Nederland, vanaf 2016 ook bij de Europese vereniging voor kinderfilosofie Sophia.

Opleidingen
Pedagogische Academie in Amsterdam – Jenaplanseminarium Utrecht – Hogere Kaderopleiding Pedagogiek Utrecht – Theorie en praktijk van kinderfilosofie Utrecht – Socratisch gespreksleiding Amsterdam – Promotie bij Universiteit voor Humanistiek Utrecht – Masterarcher KAOSPILOT Aarhus.

Projecten
De Kleine Grote Denker: kinderen en studenten filosoferen en creatief denken in opdracht van maatschappelijke organisaties, samen met COCD Antwerpen
Jij Maakt Uit: kinderen filosoferen en doen buurtacties, samen met COCD Antwerpen
Leraren Filosoferen, onderzoek naar de praktijk van het filosoferen met leraren en hun groepen, samen met enkele schoolbegeleiders
Democratie in Dialoog, onderzoek en ontwikkeling van dialogische praktijk in basisscholen, samen met Marja van Rossum, Jeroen Onstenk en 45 leraren en hun kinderen in basisscholen
Democratie leren door filosoferen, promotie onderzoek. samen met 15 leraren en hun kinderen, promotor Wiel Veugelers en copromotor Jeroen Onstenk
Ecosofie programma Rotterdam Vakmanstad, samen met Henk Oosterling en Aetzel Griffioen.

Samenwerkingspartners
Centrum voor Ontwikkeling Creatief Denken, Antwerpen – Vindingrijk Amstelveen – Opspoor openbaar onderwijs Purmerend en Waterland – Zaan Primair openbaar onderwijs Zaanstreek – de Zevensprong, jenaplanschool in Boskoop, VOS/ABB organisatie voor openbaar onderwijs, Woerden – Rotterdam Vakmanstad – Master Leren en Innoveren Inholland.

Enkele publicaties
Kinderen leren filosoferen (2006). Utrecht: Agiel.
Filosoferen doe je zo (2009) met Marja van Rossum. Budel: Damon
Democratie leren door filosoferen (2013). Budel: Damon
Democratie begint bij jezelf (2020) met Hubert Hermans. Bussum: Coutinho.
Filosoferen met kinderen als democratische dialoog (2008). In Jaarboek Er waren vijf kinderen. Amsterdam: Janusz Korczak stichting.
Slimmer leren, innoveren (2013) met Jeroen van der Weide. In Creatieve Stromingen. Rumst: Windekind
25 jaar kinderfilosofie in Nederland (2014). In Waardenwerk 61. Amsterdam: SWP
Philosophy for Democracy (2016) met Wiel Veugelers en Jeroen Onstenk. In Compare 46. Abingdon: Routledge