het blauwe punt

ONDERWIJS MET OOG VOOR DE WERELD

Het Blauwe Punt ondersteunt en begeleidt scholen met name in het basisonderwijs. Samen met anderen doen we onderzoek en ontwikkelen we activiteiten waarmee het onderwijs haar pedagogische opdracht en haar verantwoordelijkheid voor de wereld gestalte kan geven.

ecosofie als
hart van het onderwijs

Ecosofie is de wijsheid die we nodig hebben om verantwoordelijk deel te nemen en mede vorm te geven aan de samenleving van vandaag en morgen. Zou ecosofie niet het leidende idee voor ons onderwijs moeten worden? Waarom dan en hoe, en wat betekent het eigenlijk?
lees verder

filosoferen
met kinderen

Door te filosoferen ontwikkelen kinderen hun denken, ze leren dat je dat het beste samen met anderen kunt doen. Ook voor hun leraren is het filosoferen een eye-opener die hen in staat stelt met een frisse blik naar hun kinderen en hun onderwijspraktijk te kijken.
lees verder

identiteit van het
openbaar onderwijs

Als inspirator en mede-initiator ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe kernwaarden voor het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. In de Zaanstreek zijn we met enkele scholen hiermee begonnen. De ervaringen die we daar hebben opgedaan kunnen we inzetten om de openbare identiteit van uw school te versterken.
lees verder

onderzoek en
design thinking

Onderwijsvernieuwing onderzoeksmatig aanpakken: op basis van analyse en gebruik makend van de beste kennis die er is. Tegelijk eigen kracht en creativiteit gebruiken om onderwijs te ontwerpen waar we enthousiast van worden. Het Blauwe Punt begeleidt teams die met onderzoek en design thinking aan hun onderwijs willen werken.
lees verder

kinderen
zijn ook burgers

Democratische burgerschapsvorming is een van de belangrijkste pijlers in de voorstellen voor het nieuwe curriculum voor basis- en voortgezet onderwijs. Al meer  dan vijftien jaar draag ik bij aan de ontwikkeling hiervan, met name in het basisonderwijs. Steeds vanuit het idee: kinderen zijn ook burgers. Dit is het moment om burgerschap ook in je eigen school goed neer te zetten.
lees verder

innerlijke
democratie

Innerlijke democratie gaat om de waarden en vaardigheden die je als mens nodig hebt om mee te doen en bij te dragen aan een democratische samenleving. Dit is nu ook uitgewerkt voor het beroepsonderwijs. Als training voor studenten en docenten, of als basis van het curriculum.
lees verder